Saturday, January 30, 2010

ಮೂವರು ಮೂರ್ಖರು ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ---

೨೦೦೯ ರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಅಧ್ಭುತ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರದ ಮೂಲ ಖ್ಯಾತ ಬರಹಗಾರ ಚೇತನ್ ಭಗತ್ ರವರ ಪುಸ್ತಕ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಂ ಒನ್ . ಮುನ್ನಾ ಭಾಯಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಹಿರಾನಿ ಯವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದತಹ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ಖ್ಯಾತಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ೩೧೬ ಕೋಟಿಗಳಿಗೂ ಮೀರಿ ಹಣ ಬಾಚಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಯೋಣವೆ.
ಇದೊಂಥರ ತಾರೆ ಜಮೀನ್ ಪರ್‌ನ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಂತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿ ತೋರಿಸಿದ ಅಮೀರ್ ಇಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗಾಳಿಪಟವಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮುನ್ನಾಭಾಯಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಇಲ್ಲೂ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಿಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಲೇ ಸುಂದರ ಕತೆ ಹೆಣೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಂಕ್ ನೀಡಿ ಯುವಕರನ್ನು ಕೇವಲ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನಾಗಿಸುವ ಸಮಾಜ, ಮಕ್ಕಳು ಎಂಜಿನಿಯರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಪಾಲಕರ ಆಸೆ, ಆದರೆ ಈಡೇರದ ಆಸೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಯುವಕರ ಕಣ್ಣೀರು. ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ವೀರೂ ಸಹಸ್ರಬುದ್ಧೆಯಾಗಿರುವ ಬೊಮ್ಮನ್ ಇರಾನಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ. ಹಾಡುಗಳೂ ಸಹ ಮತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಗುನುಗುನಿಸುತ್ತವೆ.

ಮೂಲ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರು ಬಿಟ್ಟು ಇಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸದಿಲ್ಲಿಯ ಐಐಎಂ ಕಾಲೇಜಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳೂ ಇವೆ. ವಿಧು ವಿನೋದ್ ಚೋಪ್ರಾ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬ್ಯಾನರ್‌ನಡಿ ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೊಬ್ಬ ಪ್ರಭುದ್ದ ಹಾಸ್ಯಗಾರನ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನೇ ಓಮಿ ವೈದ್ಯ. ಸೈಲೆಂಸೆರ್ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿಂದಿಯ ಸಂಭಾಷಣೆ ಕೊಡುವ ಬಗೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತ. ಇನ್ನು ಅಮೀರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವನ ವಯಸ್ಸು ೪೪ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದೇ. ವೈರಸ್ (VIRUS) ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬೊಮನ್ ಇರಾನಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಅಧ್ಭುತ ಅಭಿನಯ ನೀವು ಕಾನಲಿದ್ದಿರಿ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.

ಒಟ್ಟಾರೆ
ಈ ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮೂವರು ಮೂರ್ಖರು ನೊಂದಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

How Famous Companies were Named

Have a knowlegdeable year ahead :)
YAHOO!
The word was invented by Jonathan Swift and used in his book Gulliver's Travels. It represents a person who is repulsive in appearance and action and is barely human. Yahoo! founders Jerry Yang and David Filo selected the name because they considered themselves yahoos.
Xerox
The Greek root "xer" means dry. The inventor, Chestor Carlson , named his product Xerox as it was dry copying, markedly different from the then prevailing wet copying.
Sun Microsystems
Founded by four Stanford University buddies, Sun is the acronym for Stanford University Network.
Sony
From the Latin word 'sonus' meaning sound, and 'sonny' a slang used by Americans to refer to a bright youngster.
SAP
"Systems, Applications, Products in Data Processing", formed by four ex-IBM employees who used to work in the 'Systems/Application s/Projects' group of IBM.
Red Hat .
Company founder Marc Ewing was given the Cornell lacrosse team cap (with red and white stripes) while at college by his grandfather. He lost it and had to search for it desperately. The manual of the beta version of Red Hat Linux had an appeal to readers to return his Red Hat if found by anyone!
Oracle
Larry Ellison and Bob Oats were working on a consulting project for the Central Intelligence Agency (CIA). The code name for the project was called Oracle (the CIA saw this as the system to give answers to all questions or something such).
Motorola
Founder Paul Galvin came up with this name when his company started manufacturing radios for cars. The popular radio company at the time was called Victrola.
Microsoft
It was coined by Bill Gates to represent the company that was devoted to MICROcomputer SOFTware. Originally christened Micro-Soft, the '-' was removed later on.
Lotus
Mitch Kapor got the name for his company from the lotus position or 'padmasana.' Kapor used to be a teacher of Transcendental Meditation of Maharishi Mahesh Yogi.
Intel
Bob Noyce and Gordon Moore wanted to name their new company ' Moore Noyce' but that was already trademarked by a hotel chain, so they had to settle for an acronym of INTegrated ELectronics.
Hewlett-Packard
Bill Hewlett and Dave Packard tossed a coin to decide whether the company they founded would be called Hewlett-Packard or Packard-Hewlett.
Hotmail
Founder Jack Smith got the idea of accessing email via the web from a computer anywhere in the world. When Sabeer Bhatia came up with the business plan for the mail service, he tried all kinds of names ending in 'mail' and finally settled for Hotmail as it included the letters "html" - the programming language used to write web pages. It was initially referred to as HoTMaiL with selective upper casings.
Google
The name started as a jockey boast about the amount of information the search-engine would be able to search. It was originally named 'Googol', a word for the number represented by 1 followed by 100 zeros. After founders - Stanford graduate students Sergey Brin and Larry Page presented their project to an angel investor, they received a cheque made out to 'Google'.
Cisco
The name is not an acronym but an abbreviation of San Francisco . The company's logo reflects its San Francisco name heritage. It represents a stylized Golden Gate Bridge .
Apple Computers
Favourite fruit of founder Steve Jobs. He was three months late in filing a name for the business, and he threatened to call his company Apple Computers if the other colleagues didn't suggest a better name by 5 o'clock.
Apache
It got its name because its founders got started by applying patches to code written for NCSA's httpd daemon. The result was 'A PAtCHy' server - thus, the name Apache.
Adobe
The name came from the river Adobe Creek that ran behind the house of founder John Warnock .
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
hit counter
ಇಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದವರು