Wednesday, July 21, 2010

ನನ್ನ ಅಮೇರಿಕಾ ಜೀವನ.........ಭಾಗ 6 ( ರಸ್ತೆ, ವಾಹನ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ಧು)

ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಅಂದರೆ ಸುಖಖರ ಪ್ರಯಾಣ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ, ಕೊನೆಗೆ ಸುಖವಾಗಿ ಮನೆ ಸೇರುತ್ತಿರ. ನೀವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲವೇ ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅಮೆರಿಕ ಕ್ಕೆ ಬರಲು ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲು, ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲು ನೀವು ಅದೃಷ್ಟ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಆಕಾಶದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗಳು, ಬರಿ ಅಮೆರಿಕ ದಲ್ಲೇ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಮೈ ಜುಮ್ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಟಾರ್ ಅಥವಾ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಾ೦ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರು ಗಳೇ ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ದತಿಯ ಮೂಲಕವೇ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೇ, ಹಣ ತಿನ್ನುವುದು, ದೋಚುವುದು ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಬೇಕಾದಷ್ಟುಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಬಹುದು. ಇಂದಿನ ವರೆಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೇನಾದರು ರಿಪೇರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀವು ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ, ದೊಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲೂ ಟ್ರಾಕ್ ಅಥವಾ ಲೇನ್ ಗಳನ್ನೂ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನೀವು ಅದೇ ಲೇನ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಓಡಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಸ್ತೆಯು ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಬದಿ ನೀವು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಎಂದರೆ ಮೂರು ಲೇನ್ ಗಳನ್ನೂ ಕಾಣಬಹುದು. ಒಂದು ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಲು, ಎರಡನೆಯದು ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಲು, ಮೂರನೆಯದು ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಲು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಲೇನ್ ಗಳು ೧೨ ರಿಂದ ೧೪ ಅಡಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿಯಲ್ಲೂ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗವಿರುತ್ತದೆ. ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮದ್ಯೆ ಹುಲ್ಲಿನ ಹಾಸು ಇರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣೇ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹುಲ್ಲು ಹಾಸು ಹಾಕಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಮಣ್ಣಿನ ನೆಲ ಗೋಚರಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಹೊಂಡ, ಧೂಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ವಾಹನ ತೊಳೆಯೋದೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಶೂ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ನಡೆಯೋದು ಕಡಿಮೆ. ಎಲ್ಲರ ಬಳಿ ಕಾರು ಇದ್ದೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರು ಕಾರು ಏರಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಬರಿ ನಾಯಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ, ಅಂಥಹವರು ನಾಯಿ ಜೊತೆ ನಡೆದು ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಸಂಚಾರಿ ಸೂಚನಾ ಕಂಬ (Traffic Signal) ದಾಟೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಎಲ್ಲೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದಾಟೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ವೃತ್ತ ಮತ್ತು ಚೌಕ ಗಳಲ್ಲಿ (Circle & Square) ಮಾತ್ರ ದಾಟ ಬೇಕು. ಅದೂ ಪಾದಚಾರಿ ಸೂಚನೆ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ದಾಟೋದು ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು switch ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ . ಅದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಾದ ಮೇಲೆ, ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿ ದಾಟುವ ಸೂಚನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಆಗಲೇ ನಾವು ಆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ದಾಟಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳು ಸಮತಟ್ಟಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲೂ ನೀವು ಉಬ್ಬು ತಗ್ಗಿನ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ನಗರ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಎಷ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ಬಹುಷಃ ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿ (Scale) ಇಟ್ಟು, ಅಳತೆ ಮಾಡಬೇಕೇನೋ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ೬೦ ರಿಂದ ೮೦ ಮೈಲಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆದರೇ, ಅದೇ ವೇಗದ ಲೇನ್ ಗೆ ವಾಹನ, ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಲ್ಲಿ Exit ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾವು ಬೇರೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನೀವು ರಸ್ತೆ ಕೇಳಿದರೆ ಎಡ ಬಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, Go By I 71, take Exit 308 A, ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಹುಷಃ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಿವಿಲ್ ಅಭಿಯಂತರರು ಇದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತ್ರಾಸ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ ಏನೋ .ಇಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಓಡಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಮೋಜಿನ ತರಹ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ "Horn" ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಹನದಲ್ಲಿ "ಹಾರ್ನ್" ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಇರುತ್ತೆ ಆದರೇ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ದಾರಿ ನೋಡಿ, ದಾರಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಂತು ಇಲ್ವೆ ಇಲ್ಲ. ಶಬ್ದ ಮಾಡೋದು ಬೈಗುಳಕ್ಕೆ ಸಮಾನ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ಹಾರ್ನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅಪಾಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹೋಟೆಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್ pump ಮುಂತಾದುವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನಾ ಫಲಕ, ೮-೧೦ ಮೈಲುಗಳ ಮುಂಚೆನೇ ತಿಳಿಸಿರುತಾರೆ. ಇನ್ನು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಂತು ಇಲ್ವೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ನೀವು ನಾಗತಿ ಹಳ್ಳಿಯವರ "ಕಾರ್ ಕಾರ್ ಎಲ್ಲ್ನೋಡಿ ಕಾರ್" ಹಾಡು ಕೇಳಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಾನು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲು ಕಾರು, ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಾರು, ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲೂ ಕಾರು. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳೇ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕಾರುಗಳಲ್ಲೂ ಆಟೋ ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾರು ಓಡಿಸೋದು ಸುಲಭ ನೋಡಿ. ಕ್ಲಚ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ eದ ಗಾಲಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ರಾಂತಿ. ಆದರೇ ಕಾಲು ಇಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳಲು ಪೆಡಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಕಾರು ಗಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ/ಮಾತ್ರ . ಇಲ್ಲೇ ನೇರ ರಸ್ತೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ವಾಹನವನ್ನು ಒಂದು ವೇಗಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, On ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು, ನಮ್ಮ ಕೈ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರುಗಳು Mercedes Benz, Bugati, BMW, Rolls-Royce, Jaguar, Audi, Chevrolet, Nissan, VolksWagen, Toyota, Hummer, Honda, Hyundai, Dodge, Kia, Infinity, Acura, Pontiac ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಮಾರುತಿ , ಟಾಟಾ ಗಳನ್ನು ಕಾಣೋದೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವಾಹನ ಕೆಟ್ಟರು ಸಹ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದೀಪ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇರೆ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ಇರಲಿ ಎಂಬುದೇ ಇದರ ಉಪಾಯ. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ತಳ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಿಶೇಷ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ, ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆನಾದರು ಪೋಲೀಸರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ, ನೀವು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೇ, ದಂಡ ಕಟ್ಟಲು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ, ಕಾರನ್ನು ಪೋಲಿಸ್ ಟಾನೆಗೆ ತೆಗೆದು ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ದಂಡ ಕಟ್ಟಲು ಚೀಟಿ ಬರೆದಿತ್ತು ವಾಹನದ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ . ಇನ್ನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್, ಶಾಲಾ ವಾಹನ , ಪೋಲಿಸ್ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ವಾಹನಗಳು ಹೋಗುತ್ತಿದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಸ್ತೆಯ ಬಲ ಕೊನೆಯ ಲೇನ್ ಗೆ ಹೋಗಿ, ಅವಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾರನ್ನು, ಇನ್ನ್ಯಾರೋ ಓಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ಕಾರಿಗೆ ವಿಮೆ ಇದ್ದರೇ ಮಾತ್ರ ಕಾರು ಓಡಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕಾರಿನ ಸಂಖ್ಯೆ, ಸಂಕ್ಯೆಯೇ ಆಗಿರಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟವಾದ ಸಂಕ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಸೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂರುವ ಯಾರೇ ಆದರೂ ಕೂಡ, ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಕೊಳ್ಳಲೆ ಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದಿನ ಸೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂರುವಂತಿಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ. ಏನೆ ತಪ್ಪು ನೀವು ಮಾಡಿದರು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಮಾಡಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. (ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತೆ)

Monday, July 12, 2010

ನನ್ನ ಅಮೇರಿಕಾ ಜೀವನ.........ಭಾಗ 5

ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕದು ಚೊಕ್ಕವಾದದ್ದು ಆದರೇ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತ ಇದೀನಿ. ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆ೦ಟ್ ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯ ತರಹ ಯಾವ ಅ೦ದ ಆಕಾರದಿ೦ದ ಬೇಕಾದರೂ ಕಟ್ಟುವ೦ತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಕಾರದ ನೀತಿ-ಕಾನೂನು ಗಳನ್ನು ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೆ ಅನುಸರಿಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮನೆ ಗಳೂ ಯುರೋಪಿನ ಶೈಲಿಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊರ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದು ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಸಿಮೆ೦ಟು / ಬೇರೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯದೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಅ೦ದವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾರೆ. ಛಾವಣಿ ಹೆ೦ಚಿನ ಶೈಲಿಯ ಇಳಿಜಾರಿನದಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮ೦ಗಳೂರು ಹೆ೦ಚಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಶೀಟ್ ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಲ ಅ೦ತಸ್ತಿಗೆ ಮೊದಲ ಮಹಡಿ ಅನ್ನುತ್ತರೆ, ಹಾಗೇ ಮೊದಲ ಅ೦ತಸ್ತು ಎರಡನೆ ಮಹಡಿ.... ಪ್ರಾರ೦ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರ ಜತೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡವಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನು ಮನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಬೆಡ್ ರೂಂ, ಎರಡು ಬೆಡ್ ರೂಂ ಮನೆಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಒಂದು ಗೃಹ ಸಂಕೀರ್ಣ (ವಟಾರ) ದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ಒ೦ದು ಗೃಹ ಸ೦ಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಒ೦ದೇ ತೆರನಾದ (uniform) ಮನೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಗೃಹಸ೦ಕೀರ್ಣದಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲೆ, ಆಟದ ಜಾಗ ಮತ್ತು ಈಜುಕೊಳವಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬಿಸಿನೀರು ಮತ್ತು ತಣ್ಣೀರಿನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಳವಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ
ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಗೃಹ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೂರದರ್ಶನ ಇರುವ ಕೊಟಡಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮನೆಯ ನೆಲ ಮತ್ತು ಗೋಡೆ ಮರದ ಹಲಗೆಯನ್ನೊಳಗೊ೦ಡಿರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮನೆ ಅಮೆರಿಕಾದ ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ , ಅಂದರೆ ನೆಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮೆತ್ತನೆಯ ನೆಲಹಾಸು (Soft Carpet) ಇರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಕಸ ಗುಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಕಸವನ್ನು ಯಾರೂ ಗುಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಗಾಳಿಯಿ೦ದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉಪಕರಣವನ್ನು (Vaccum Cleaner) ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಓಲೆ, ಮಾಂಸ ಬೇಯಿಸಲು ಓವೆನ್, ಆಹಾರ ಬಿಸಿ ಮಾಡಲು ಓವೆನ್, ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯಲು ಡಿಶ್ ವಾಷೆರ್ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಶೀತಲ ಯಂತ್ರ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಹವಾ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಯಂತ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿ ಬರಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಬಟ್ಟೆ ಯಾರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಗೆಯೋದೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಒಗೆಯಲೇ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಶಿಂಗ್ ಮಶೀನ್ ನ್ನು ಉಪಗೊಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಇರಬಹುದು. ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಒಣಗಿಸೋಕೆ ಬಿಸಿಲೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೊಸ್ಕರಾನೆ Dryer ಅನ್ನೋ ಯಂತ್ರ ಇದೆ. ಇದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೇಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಗೆದಿರೋ ಬಟ್ಟೆ ನ ಒಣಗಿಸುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಯಂತ್ರಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಲ್ವೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೋದರೆ. ಹಾಗಂತ ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಊಹಿಸಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇಲ್ಲ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಇವರೇ ಅದನ್ನು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳು ಆರಿಸ್ತಾರಂತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದವನನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಕೊಸ್ಕರ. ಇಲ್ಲಿನ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ವಿಚ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಗ್ಗು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯ ತರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯ೦ತ ಸುರಕ್ಷತೆಯಿ೦ದ ಕೂಡಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳೂ ಸಹ ಕರೆ೦ಟ್ ಹೊಡಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ! ಸ್ವಿಚ್ಚನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನಿ೦ದ ಕೆಳಗೆ ’ಆನ್’ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನಿ೦ದ ಮೇಲೆ ’ಆನ್’ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ!! ಹೊಸದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅವರು ನಮಗೆ ಮನೇಲಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬರೀ ವಿದ್ಯುತ್ ಒಲೆ, ಶೀತಲ ಯಂತ್ರ, ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ಯಂತ್ರ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದವುಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಅಥವಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು. ಇನ್ನು ಸ್ನಾನದ ಮನೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಬಕೆಟ್, ಚಂಬು ಹುಡ್ಕೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ shower ನಿಂದಾನೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು. ಬಿಸಿ/ತಣ್ಣೀರು ಹದ ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳಲು ನಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿಯೆ ಹೊ೦ದಾಣಿಕೆ ಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಸ್ನಾನದ ಗು೦ಡಿಯಲ್ಲಿ (ಬಾತ್-ಟಬ್ಬು) ನಿ೦ತು ಸೋಪು ಹಚ್ಹಿಕೊ೦ಡು ಶವರಿಗೆ ಮೈಒಡ್ಡಿದರೆ ಆಯಿತು ಸ್ನಾನ. ಶೌಚಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೆ ಭಾರತೀಯ ಶೈಲಿಯದು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಶೌಚಾಲಯ ಬೇರೆ ಸ್ನಾನದ ಕೊನೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಸ್ನಾನದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಶೌಚದ ಡಬ್ಬ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಭಾರತದ ಮಾದರಿಯದ್ದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಪೇಪರ್ ಮಯ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತೀರಾ , ಒರೆಸಿ ಕೊಳ್ಳೋಕೆ .
ಅಮೆರಿಕಾ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ೦ತೆ ಇ೦ಗ್ಲೆ೦ಡಿನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿತ್ತು, ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ್ಯ ಬ೦ದು 235 ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟೀಶರ ಕುರುಹುಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲಿ ಸೆ೦ಟಿಮೀಟರ್, ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಲೀಟರ್ ಬದಲಾಗಿ ಇ೦ಚು, ಮೈಲು, ಗ್ಯಾಲನ್ ಎ೦ಬ ಬ್ರಿಟೀಷ್ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ.ಇಲ್ಲಿಯ ಹಣವೆಂದರೆ 'ಡಾಲರ್'. ನಮ್ಮ ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಪೈಸ ಅಂದ್ರೆ 'ಸೆಂಟ್'.ಆದರೆ ಒಂದು ಡಾಲರ್ ಬೆಲೆ/ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ 50 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಮ (ಇದು ದಿನವೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದಲ್ಲ).
ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ (85%) ಜನ ಮಾತನಾಡುವುದು ಇ೦ಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಇ೦ಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಗೂ ಇ೦ಗ್ಲೆ೦ಡಿನ (ನಮ್ಮ) ಇ೦ಗ್ಲೀಷಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೇ ಅಮೆರಿಕನ್ ಇ೦ಗ್ಲೀಷ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಪರ್ಯಾಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 'toilet' ಗೆ 'rest room', petrol-gas, ground floor-first floor, curd-yogurt, Police-Cop, Z - Zee, Zero - O ಇತ್ಯಾದಿ. ಮೊದಮೊದಲು ಬಹಳ ಭ್ರಮಣೆ (confuse) ಕೂಡ ಆಗುತ್ತದೆ!
ಆಮೆರಿಕ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೇಶ.ನಾವು ಭಾರತವನ್ನೇ ದೊಡ್ಡ ದೇಶ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.(ಜನಸಂಕ್ಯೆಯಲ್ಲಿ) ಅಮೆರಿಕ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕಿ೦ತ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದು. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಪೂರ್ವ ಅಂಚಿನಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಅಂಚು ತಲುಪಲು ಸುಮಾರು ೧೦ ಘಂಟೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇದರಿಂದಲೇ ನಿಮಗೆ, ಅಮೆರಿಕಾದ ಗಾತ್ರದ ಅರಿವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಜನಸ೦ಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಾರತದ ನಾಲ್ಕನೆ ಒ೦ದು ಭಾಗ!
ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 50 ರಾಜ್ಯ ಗಳಿವೆ. ಇದರ ಗುರುತಿಗಾಗಿ ಅಮೇರಿಕಾದ ಬಾವುಟದಲ್ಲಿ 50 ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿವೆ. ಈ 50 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸಾಸ್’, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ,ನ್ಯೂ ಜೆರ್ಸಿ, ಓಹಿಯೋ, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ, ಫ್ಲೋರಿಡ, ವಾಶಿಂಗ್ ಟನ್, ಇವೆ ಮುಖ್ಯವಾದುವು.

Saturday, July 3, 2010

ನನ್ನ ಅಮೇರಿಕಾ ಜೀವನ.........ಭಾಗ 4 -- ಅಮೆರಿಕಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ

ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತೆಯೇ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜುಲೈ 4 ರಂದು, ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಭ್ರಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಖಿನ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ, ವಾರಾಂತ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಜರುಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಜುಲೈ ಎರಡರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಸೋಮವಾರ ಜುಲೈ ಐದರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುವ ರೀತಿ, ಜಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ಇದನ್ನು ನೋಡಲು ನಾವು ಅಣಿಯಾದೆವು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುವ ರೀತಿ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ನನಗೆ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಹಿಂದೆಂದೋ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಓದುವುದಕ್ಕೂ, ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಜನರೊಡನೆ ಒಬ್ಬನಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲವೇ?ಜುಲೈ 3 ರ ಸಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ನೋಡಲು ಹೋಗುವುದು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆವು. ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾದ ಸ್ತಳ, ಹೋಟೆಲ್ನಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿತ್ತು. ಹೇಗೆ ಹೋಗುವುದು ಎಂಬುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ, ಸ್ನೇಹಿತನಾದ ಪ್ರದೀಪ್ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಅವನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ, ಹಾಗು ಅವನು ಅಲ್ಲಿಗೆ, ತನ್ನ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ. ನಾವು (ನಾನು, ಗಿರೀಶ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ) ಕೂಡ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಅವನ ಜೊತೆ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ ಬಾಣ ಬಿರುಸುಗಳ(Fire Works) ಪ್ರದರ್ಶನ. ಇದು ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೋಟೆಲನ್ನು ರಾತ್ರಿ 8.30ಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟೆವು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಉರಿ ಉರಿ ಬಿಸಿಲು. ಇನ್ನೇನು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಸಮಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿತ್ತು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಿದರೂ ಹಸಿರುಡುಗೆ ತೊಟ್ಟ, ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಹೂವುಗಳಿಂದ ನಲಿಯುವ ರಮ್ಯ ನೋಟ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ನಮಗೆ ರಸ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೇ GPS ಇದೆಯಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿತು. ನಾವು ಹೊರಡುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ತಲುಪಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದಾಗ, ಅದು ನಮಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸಿತು. ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ ಮದ್ಯೆ ತುಂಬಿಸಲು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆವು. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಯಾರೂ ಸಹಾಯಕರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಾರಿಗೆ ಇಂದನ ನಾವೇ ತುಂಬಿಸಿ ಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. ಹಣ ಕಟ್ಟುವ ಬಗೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗಳಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ನಡೆಯೋದು. ಪ್ರದೀಪನು, ತನ್ನ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ತುಂಬಿ ಸಿದನು. ಇನ್ನೊಂದ್ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಗ್ಯಾಸ್, ಬೆಲೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಅಳತೆಯ ಮಾಪನ ಭಾರತಕಿಂತಾ ಬಿನ್ನನೆ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಗ್ಯಾಲನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಗ್ಯಾಲ್ಲನ್ ಗೆ ಸುಮಾರು 3.78541178 ಲೀಟರ್ ಗಳು. ನಡೆಯುವ ಕೂಡ ಕಡಿಮೇನೆ. ನಾವು ಒಂದು ಗ್ಯಾಲ್ಲನ್ ತುಂಬಿಸಿ ಮುಂದೆ ನಡೆದೆವು. DownTown, ಇದೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾಣ ಬಿರುಸುಗಳ(Fire Works) ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಹಾತ್ಮಾಗಾಂಧಿ ರಸ್ತೆ ತರಹದ್ದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೋಲಂಬಸ್ ನ Majestic ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಯಬಹುದು. ಇಲ್ಲೇ ಕೋಲಂಬಸ್ ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಸ್ ಸೇವೆ COTA ದ ಮುಖ್ಯ ನಿಲ್ದಾಣ ಇರುವುದು. ಈ DownTown ನಲ್ಲೆ ನೀವು ಕೋಲಂಬಸ್ ನ ನಿಜವಾದ ಅಮೆರಿಕ ಕಾಣಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಸೇರಿದಾಗ 9 ಗಂಟೆಯಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೋಡಬೇಕಲ್ಲವೇ. ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ನಾವು ಪಟ್ಟ ಹರ ಸಾಹಸ ಕೇಳಬೇಡಿ. ಅಂತು ಇಂತೂ ಹತ್ತಿರದ ಎಲ್ಲ ಕಾರು ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿ ತಿರುಗಿ, ಕೊನೆಗೆ 10 ಡಾಲರ್ ಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆವು. 5 ಡಾಲರ್ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ, ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ . ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವಾದ್ದರಿಂದ 10 ಡಾಲರ್ ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಹಾಗು ಹೀಗೂ ಇದರಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಆಯಿತು. ನಾವು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ 9.45 ಆಗಿತ್ತು. ಕೋಲಂಬಸ್ ನ ಜನ ಜಂಗುಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಸೇರಿತ್ತು. ಸರಿಯಾಗಿ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ Fire Works ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ನೋಡಲು ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಸಾಲದು ಆನಿಸಿತು ನನಗೆ. ಪ್ರದರ್ಶನ ಸುಮರೆ 30 ನಿಮಿಷಗಳು ನಡೆಯಿತು. ಇನ್ನೇನು ಮುಗಿಯೋ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಅತಿ ಅಧ್ಬುತವಾಗಿತ್ತು. ಬರಿ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡೋದೇ ಅಲ್ಲ, ಇದರ ಶಬ್ದ ಕೂಡ ಕಿವಿಗೆ ಇಂಪಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇದರ ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಂಡೆವು. ನಂತರ DownTown ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಹಾರ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಕಾರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದೆವು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾರು ತೆಗೆದುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ನರಕ ಸದೃಶ. ಆದರೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಜನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯುವ ಪದ್ಧತಿ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮೆಲೇ ತೆಗೆದು, ನಗರದಲ್ಲಿ Traffic Jam ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಅವರವರ ಕಾರನ್ನು ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ದಾಟಿ ಹೋಗದೆ (Instead of Overtaking) ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ನನ್ನ ಮನ ಮುಟ್ಟಿತು. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದಲ್ಲೂ ಇದೆ ತರಹ ಜನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಹನ ಓಡಿಸಿದರೆ, ಅದೇ Traffic Jam ಅಲ್ಲೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಸಮಯ 12 ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರದೀಪನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ ತಲುಪಿಸಿದಾಗ ಸಮಯ 12.೩೦. ಇದೆ ತರಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇನ್ನೂ ೩ ದಿನ ನಗರದ ವಿವಿದೆಡೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆದರೇ ನಾವು ಹೋಗಲ್ಲ. ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ವಾಹನ ಸೌಲಭ್ಯ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ದಿನ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ನಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
hit counter
ಇಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದವರು